Statsbygg prosjektakademi

Et moderne, målrettet og fleksibelt opplæringsprogram

Statsbygg prosjektmodell

Enhetlig metode, teknikker og verktøy for prosjektstyring - Gå til prosjektmodellen

Karriereprogram for prosjektledere i byggherreavdelingen

Kursmodulene skal bidra til å styrke kompetanse og gjennomføringsevne i våre prosjekter - Les mer

Vår målsetning med prosjektakademiet

Prosjektakademiet skal være et viktig bidrag til at Statsbygg gjennomfører gjentagende vellykkede prosjekter

Konseptutredning og Oppstart forprosjekt

Det kommer flere og flere utredningsoppdrag til Statsbygg, og mange fra ulike fagmiljøer er involvert. Det er en viktig link mellom de to fasene i prosjektmodellen, noe som fordrer en smidig og erfaringsbasert overføring fra konseptvalg til oppstart forprosjekt. På kurset vil formål, prosess og innhold i tidligfase prosjektutvikling være tema, i tillegg vil også myndighetsperspektivet inngå. Stikkord er KS1 og utredningsinstruks, behovsanalyse og brukerprosesser, samfunnsøkonomiske analyser og krav til innhold i oppstart forprosjekt og prosesserfaringer.

Kurset er for prosjekteiere, prosjektledere, fagressurser og alle andre som i større eller mindre grad er involvert i prosjekter i utrednings- og avklaringsfase. Kursholdere er Lars Christian Gomnæs fra B og Yngvild Pernell fra R.

Karriereprogram

Styrket kompetanse og gjennomføringsevne

Karriereprogrammet er skreddersydd til prosjektene og arbeidsoppgavene for prosjektledere i byggherreavdelingen. Programmet er basert på det anerkjente HAY grade systemet og er bygd opp over fire nivåer, fra assisterende prosjektleder (HG14) til prosjektleder nivå 3 (HG18) for de mest komplekse byggeprosjektene.

Vi er en rollemodell for den norske BAE-næringen

Alexander Strand-Omreng, Avdelingsdirektør Byggherreavdelingen
Statsbygg leverer riktige prosjekter til avtalt kostnad, tid og kvalitet og vi er en rollemodell for den norske BAE-næringen. Vi har et ledende fagmiljø innen prosjektledelse som legger vekt på godt samarbeid, kvalitet i alle ledd og kontinuerlige forbedringer. Prosjektakademiet tilbyr prosjektlederutdanning som kombinerer «beste praksis»-teori med verdifull erfaringsutveksling fra våre byggeprosjekter.

.

 

 

 

 

 

 

 

Logg inn e-læring