KURSKALENDER 2021

All påmelding foretas på Statsbyggskolens sider på intranettet:Statsbyggportalen\\min side\\Statsbyggskolen\\kurskatalog.

Kurs Dato Sted
Konseptutredning og forprosjekt  HK/Konferanserommet
Statsbyggs prosjektmodell  HK/Konferanserommet
 Prosjektorganisering, roller og ansvar  HK/Konferanserommet
Anskaffelser og Kontraktshåndtering    HK/Konferanserommet
SHA i prosjektgjennomføringen  HK/Konferanserommet
Lean grunnleggende  HK/Konferanserommet
Ytre Miljø  HK/Konferanserommet

 

Logg inn e-læring