PÅMELDING

Deltakelse på kursene i Prosjektakademiet avtales med nærmeste leder.

Du melder deg på kurs via Statsbyggportalen\min side\Statsbyggskolen\kurskatalog. Vi minner om at påmeldinger til kurs er bindende.

Kurs med under 10 deltakere gjennomføres normalt ikke, og kurset må da utsettes. Informasjon om frist for påmelding finner du i kursbeskrivelsen i Statsbyggskolens kurskatalog på Statsbyggportalen.

 

AVMELDING

Dersom du blir forhindret fra å delta på et kurs du er påmeldt ber vi deg om at du melder deg av så fort som mulig (ved å avslå kalenderinnkallingen du har mottatt i Outlook), og eventuelt gi oss en kort beskjed om grunnen når du avslår.