ANBEFALT LITTERATUR

I tillegg til selvstudie og samlinger vil følgende bøker være et godt supplement og bidra til økt forståelse for faget prosjektledelse. Bøkene kan kjøpes av PMI, www.pmi.org, Amazon, www.amazon.com eller Akademika/Norli.

 

Kurs Litteratur, forfatter
Relevant litteratur for hele programmet
 • Meredith, J. M., and Mantel, S. J. Project Management. A managerial approach. Last edition. John Wiley & Sons.
 • Styring av vellykkede prosjekter med PRINCE2. 2009. TSO/Cabinet Office. UK.
 • Project Management Institutes Body of Knowledge - PMBOK® Guide – 5th Edition.
 • APM – Association for project management. 2012. UK. ISO 21500:2012. Guidance on project management
Helhetlig prosjektledelse
 • Reve, T., Kolltveit, B., Lereim, J. Prosjekt: Strategi, organisering, planlegging og gjennomføring. Universitetsforlaget.
 • Gardiner, P. Project Management. A Strategic Planning Approach. Palgrave.
Praktisk prosjektledelse og styring
 • Kerzner, H. Advanced Project Management. Best practices on implementation. John Wiley & Sons.
 • Project management – Achieving competitive advantage by Jefferey K. Pinto (Pearson, 2009)
 • Målrettet prosjektstyring – Erling S. Andersen (NKI-forlaget 2009)
Styring av prosjektusikkerhet
 • Husby, O., Kilde, H. Usikkerhet som Gevinst. Vestfjorden.
Ledelse og kommunikasjon
 • Ihlen, B., og Ihlen, H. På seg selv kjenner man ingen andre. Cappelen Damm.
 • Martinsen, Ø. L., red. Perspektiver på Ledelse. Gyldendal Akademisk.
 • "Om ledelse" skrevet av Tian Sørhaug. Universitetsforlaget.
Prosjekteierstyring
 • Garland, R. Project Governance. Kogan Page.
 • Oakes, G. Project Reviews, Assurance and Governance. Gower.
LEAN grunnleggende
 • Dette er LEAN. Løsningen på effektivitetsparadokset. Niklas Modig og Pär Ålström
Prosjektorganisering - roller og ansvar
 • Jessen, S. A. Prosjektadministrative metoder. Gyldendal Akademiske.
Prosjekt og kontraktsstrategi
 • Fleming, Q. Project Procurement Management: Contracting, Subcontracting, Teaming. PMI.
Styring av tid, kostand og omfang
 • Rolstadås et al 2014: Praktisk Prosjektledelse – fra ide til gevinst
 • Fleming, Q. W., Earned Value Project Management. PMI.
Gjennomføring og ledelse av store prosjekter
 • Gardiner, P. Project Management. A Strategic Planning Approach. Palgrave.
 • Industrial megaprojects by Edward W. Merrow (Wiley 2011)