GJENNOMFØRING OG LÆRINGSFORM

Statsbygg prosjektakademi er et moderne opplæringsprogram tilpasset dagens arbeidstakere og deres hverdag. Dette innebærer en meget fleksibel gjennomføring for deg som deltaker.

I mange av kursmodulene inngår det selvstudie i form av e-læring og/eller oppgaver og case. Du bestemmer selv hvordan du disponerer denne delen av kursløpet. Gjennomføring av alle e-læringsleksjonene er en forutsetning for deltakelse på samling og dermed for å få fullført/bestått kursmodul.

E-læringen etterfølges av av korte, intensive samlinger og workshop som fortrinnsvis avholdes i Oslo. Samlingene har en varighet fra 1/2 dag til 3 dager - se kursbeskrivelsene for flere detaljer.

Når du er meldt på kurset vil du motta en e-post som bekrefter din deltakelse med tidspunkt og sted. I tillegg vil det bli sendt ut en innkalling via Outlook som du må akseptere.

E-LÆRING

  • Stor fleksibilitet for deg som deltaker - Tilgang til nettkurset fra hvor som helst slik at du kan legge opp kursløpet som du vil. Ved å laste ned en eller flere leksjoner fra kurset eller printe det ut, kan du ta det med deg hvor som helst.
  • Godt forberedt til eksamen - Gjennom øvingsoppgaver kan du sjekke hvordan du ligger an til eksamenen.
  • Spennende undervisning - Få teoriene pedagogisk presentert og i passelige porsjoner, krydret med interaktive øvelser, quiz, caseoppgaver med mer.
  • Personlig mentor - Gjennom hele kurset har du en tilgjengelig nettmentor som vil svare på praktiske spørsmål og gir deg faglig veiledning.

Se hvordan e-læringen virker