MÅLSETNING

Prosjektakademiet har som målsetning å styrke kompetanse og gjennomføringsevne i prosjektene, være en arena for erfaringsutveksling og nettverksbygging samt bidra i karriereutvikling for prosjektledere.

Kompetanse innen prosjektfaget, bla prosjektledelse og prosjektstyring, er kritisk for at Statsbygg skal gjennomføre vellykkede prosjekter. Prosjektakademiet skal til enhver tid tilby et målrettet og fleksibelt opplæringsprogram, tilpasset de kompetansebehov Statsbygg og den enkelte har. Prosjektopplæring skal bidra til at Statsbygg fremstår som den ledende og mest profesjonelle byggherren i Norge, blant annet gjennom å levere alle prosjekter på tid, kost og til forventet kvalitet.

Prosjektopplæringen skal bidra til at Statsbygg når de strategiske målene:

  • Vi gir kunden gode og fleksible lokaler
  • Vi bidrar til effektiv arealbruk i staten
  • Vi tar klimaansvar
  • Vi former morgendagens bygge- og eiendomsnæring

 

Prosjektakademiet administreres av Statsbyggskolen. Det er et tett samarbeid med ledelse og kursholdere i Byggherreavdelingen og Metier.