Whitepaper

PRINCE2® - METODE OG SERTIFISERING I PROSJEKTLEDELSE

PRINCE2 er en anerkjent sertifisering for effektiv prosjektledelse. Metoden er internasjonal, og kan skreddersys og tilpasses de fleste organisasjoner, bransjer og prosjekter.

PRINCE2 (Projects in Controlled Enviroments) kommer opprinnelig fra Storbritannia, hvor metoden er utbredt i både offentlig og privat sektor.

Metoden består av en rekke prosesser, temaer og prinsipper.

For å sikre en vellykket  prosjektgjennomføring, er PRINCE2 basert på erfaringer fra prosjektsponsorer, prosjektledere, prosjektteam, kursledere og konsulenter fra hele verden. Gjennom metoden skal det finnes en tydelig struktur for ansvar, delegering, myndighet og kommunikasjon.

SERTIFISERINGSLØP

En gjennomføring av PRINCE2 sertifisering skjer på to nivåer, PRINCE2 Foundation og PRINCE2 Practitioner.

MERK: påmelding til sertifiseringsløp skal skje i samråd med nærmeste leder.

PRINCE2 FOUNDATION

Foundation gir en god basis for prosjektarbeid og -ledelse med PRINCE2 som plattform. Sertifiseringen egner seg for alle som jobber med prosjekter og som ønsker en forståelse av innholdet, roller, ansvarsområder og anvendelse av PRINCE2.

Sertifiseringseksamen

Eksamen består av 60 multiple choice-spørsmål, hvor 55 % må være riktig for å bestå. Den varer 1t om du tar den på norsk, 1t og 15min om du tar den på engelsk. Ingen hjelpemidler tillatt.

PRINCE2 PRACTITIONER

Practitioner fokuserer mer om den praktiske anvendelsen av PRINCE2 mht. metodens prosesser, bestanddeler og teknikker.

Sertifiseringseksamen

Eksamen består av 68  spørsmål,  hvor 55% må være riktig for å bestå. Den varer 2,5 time om du tar den på norsk, 3t om du tar den på engelsk. PRINCE2-manualen er regnet som lovlig hjelpemiddel.